Podrobné informace o soutěži

Délka vystoupení

Délka vystoupení: 1:15 - 3:00 minuty

Soutěžní kategorie

Soutěžit můžete v těchto kategoriích:
basic show teams
aerobic show teams
fitness - aerobic týmy
fitness - step týmy
zumba teams
sportovní týmy - basic
sportovní týmy - profi
nováček v soutěžiNOVINKA!

podrobnější informace o jednotlivých kategoriích naleznete níže na této stránce

Věkové kategorie

4 - 7 let, do věkového průměru 7,5

8 - 10 let, do věkového průměru 10,5

11 - 13 let, do věkového průměru 13,5

14 - 16 let, do věkového průměru 16,5

17 - 25 let, do věkového průměru 25,5

26 a více let

Vychází se z věku dosaženého v daném roce!

Kategorie podle počtu soutěžících

2 - 4 soutěžící
pouze u soutěžní kategorie Sportovní týmy - basic/profi

5 a více soutěžících
start se 4 účastníky je povolen pouze v případě úrazu nebo nemoci a projeví se v hodnocení choreografie a estetiky

Slučování kategorií

Upozornění:
V případě velkého či nerovnoměrného počtu přihlášených vystoupení do jednotlivých kategorií si pořadatel vyhrazuje právo sloučit jednotlivé kategorie tak, aby byla zajištěna co největší srovnatelnost soutěžních skladeb.

Postup přihlášení

vyplňte a odešlete online přihlášku

TIP! Po odeslání přihlášky přijde na Vámi zadaný email potvrzení vyplněných údajů spolu s unikátním odkazem umožňujícím dodatečné úpravy v přihlášce. Dodatečné úpravy v přihlášce budete moct provádět po celou dobu přihlašování až do uzávěrky.

přihlašování bude spuštěno 8. dubna 2024

uzávěrka přihlášek je 10. května 2024, 23:59

při zaplnění časového harmonogramu si pořadatel vyhrazuje právo ukončit přihlašování ještě před termínem oficiální uzávěrky, proto s přihlášením dlouho nečekejte!

Platba startovného

výše startovného v letošním ročníku: 200,- Kč / osoba (za každý start)

Faktura a datum splatnosti
Po uzávěrce přihlášek bude sestaven program vystoupení, který bude následně rozeslán všem přihlášeným na jejich email. Společně s programem budou rozeslány i výzvy k platbě startovného a faktury. Platba startovného musí být připsána na náš účet nejpozději 23. května 2024. V případě neuhrazení platby bude soutěžící automaticky odhlášen.

Upozornění:
Při platbě je nutné uhradit přesnou částku, která bude uvedena na faktuře. Jakákoli jiná částka bude brána jako porušení pravidel přihlášení!

pro včasné dohledání platby je nutné zadat správný variabilní symbol, který bude uveden na faktuře

platba v hotovosti na místě není přípustná!

vratky při neúčasti jednotlivců nebo celého týmu nelze uplatnit!

Hudební doprovod

soubor s hudebním doprovodem nahrajte v rámci vyplnění online přihlášky

TIP! Pokud v době odesílání přihlášky hudebním doprovodem nedisponujete, můžete přihlášku odeslat bez něj a donahrát ho v rámci dodatečných úprav. Dodatečné úpravy v přihláškách budete moct provádět po celou dobu přihlašování až do uzávěrky.

doporučujeme zvukové formáty s dostatečnou kvalitou, například:
- MP3 (320 kbit/s)
- WAV (16 bit, 44100 Hz)

hudební doprovod nesmí mít tzv. konec do ztracena

Hodnocení

Nováček na soutěži
Tato kategorie je určena pro týmy, které teprve začínají a chtějí si vyzkoušet, jak závody probíhají. Tato kategorie je nesoutěžní. Týmy sice získávají bodové ohodnocení, ale nebude určeno pořadí. Týmy obdrží upomínkové medaile, koláč a diplom. Kategorie "Nováček na soutěži" je vypsána pro všechny věkové kategorie.

Basic show teams
Pohybová skladba je předvedena na soutěži skupinou cvičenců na libovolný hudební doprovod. Kompozice a provedení pohybového obsahu mají vycházet ze zvoleného námětu skladby. Výběr pohybového obsahu a celkové zpracování vybraného námětu mají být přiměřené věku skupiny a úrovni její výkonnosti. Kvalitu tvůrčí činnosti podporuje využití principů tvorby (celistvosti, gradace, kontrastu, opakování, variace, frázování), současně i začlenění motivů pohybové komunikace a spolupráce. Ve skladbě je možno využít náčiní, nářadí, různé pomůcky a vhodné rekvizity.

V celé skladbě převažují kroky low impact (např. mambo, grape wine, pivot, step touch, V step atd.). V případě, že v sestavě převažují prvky high impact, porotce má povinnost pro tento tým udělit srážku.

Co se bude hodnotit?
- nápaditost a originalita sestavy
- motiv námětu a jeho zpracování
- soulad pohybu s hudebním doprovodem
- technika cvičení
- výraz a projev soutěžících
- celkový estetický dojem

Aerobic show teams
Pohybová skladba je předvedena na soutěži skupinou cvičenců na libovolný hudební doprovod. Kompozice a provedení pohybového obsahu mají vycházet ze zvoleného námětu skladby. Výběr pohybového obsahu a celkové zpracování vybraného námětu mají být přiměřené věku skupiny a úrovni její výkonnosti. Kvalitu tvůrčí činnosti podporuje využití principů tvorby (celistvosti, gradace, kontrastu, opakování, variace, frázování), současně i začlenění motivů pohybové komunikace a spolupráce. Ve skladbě je možno využít náčiní, nářadí, různé pomůcky a vhodné rekvizity.

Rozhodčí budou sledovat a hodnotit tyto povinné prvky:
- sestava musí obsahovat alespoň 6 útvarů
- alespoň jeden prvek flexibility v poloze v sedu (bočný rozštěp, čelný rozštěp, placka, ...)
- alespoň jeden prvek flexibility v poloze ve stoje nebo skoku (high kick, front kick, fan kick, ...)
- jakýkoli skok tak, aby byl viditelný a předvedený všemi cvičenci najednou nebo kánonicky
- setrvání v poloze s možnou obměnou na 8 dob

Co se bude hodnotit?
- nápaditost a originalita zvoleného tématu
- technika cvičení a správné držení těla
- soulad pohybu s hudebním doprovodem
- technicky správné provedení povinných prvků
- synchronizace cvičících
- intenzita cvičení
- interakce mezi členy týmu (cvičení ve dvojicích, trojicích, čtveřicích)
- výraz a kontakt s diváky
- celkový estetický dojem

Fitness - aerobic týmy
Jedná se o sestavy sportovního charakteru typu fitness tým. Pohybové skladby vycházejí z high impact aerobiku. Cvičí se bez pomůcek. Sestavy v této kategorii nemají předepsány povinné prvky.

Co se bude hodnotit?
- technika cvičení
- držení těla
- flexibilita nohou
- intenzita cvičení
- choreografie
- soulad pohybu s hudebním doprovodem
- kostýmy, výraz a celkový dojem
- synchronizace cvičících

Fitness - step týmy
Stepy musí být použity ve většině skladby. Výška a velikost stepu musí odpovídat věku a vyspělosti cvičenců.

Zakázané prvky:
- cvičenec nesmí sestupovat ze stepu vpřed a vracet se zpět na step zády
- zvedačky a pyramidy v průběhu skladby (na začátku a na konci jsou povoleny)

Co se bude hodnotit?
- bezpečné a koordinované výstupy na step sestupy ze stepu dolů
- celé chodidlo je umístěno na stepu
- choreografie a soulad pohybu s hudbou
- chodidlo je umístěno na podložce v blízkosti stepu (max. cca 25 cm)
- synchronizace a práce paží
- obtížnost, intenzita cvičení a plynulost sestavy
- výraz, kontakt s diváky

Zumba teams
Pohybové skladby vycházející zejména ze stylu cvičení Zumba. Musí obsahovat nejméně 50 % tanečních cviků typických pro styl cvičení Zumba. Sestavy v této kategorii nemají předepsány povinné prvky.

Co se bude hodnotit?
- nápaditost a originalita sestavy
- motiv námětu a jeho zpracování
- soulad pohybu s hudbebním doprovodem
- technika cvičení
- synchronizace
- výraz a projev soutěžících
- celkový estetický dojem

Sportovní týmy - basic
Tato kategorie je určena začínajícím závodníkům a účastníkům soutěží II. a III. VT FISAF.CZ a souteží Mistry s mistry. Pro účastníky soutěží I. VT sportovního aerobiku pořádaných FISAF.CZ a soutěží gymnastického aerobiku pořádaných FIG je určena kategorie Sportovní týmy - profi, viz níže.

Skladba by měla mít charakter sportovního aerobiku. Nemusí obsahovat žádné téma ani námět. Použití pomůcek a rekvizit je zakázáno. Není dovoleno ani odkládání svršků v úvodu či během skladby. Kostým musí dostatečně zakrývat tělo. U této kategorie jsou zakázány pády a skoky do kliku.

Sestavy musí obsahovat tyto povinné prvky:
- 2-4x jumping jack (s pohybem paží a navázané bezprostředně za sebou)
- 2-4x high leg kick (navázané bezprostředně za sebou)
- 2-4x push up (navázané bezprostředně za sebou)
- 2x skok (minimálně jeden odrazem jednonož a jeden odrazem obounož)
- otočka, obrat
- alespoň jeden prvek flexibility

Upozornění: Aby byl povinný prvek uznán, musí být proveden všemi členy současně (případně může být proveden i kánonicky)

Co se bude hodnotit?
- technika provedení aerobních vazeb
- technika cvičení a držení těla
- technicky správné provedení povinných prvků
- soulad pohybu s hudbou
- intenzita cvičení
- choreografie a využití prostoru
- synchronizace
- výraz a kontakt s diváky
- celkový estetický dojem

Sportovní týmy - profi
Tato kategorie je určena pokročilejším závodníkům a účastníkům soutěží I. VT sportovního aerobiku pořádaných FISAF.CZ a soutěží gymnastického aerobiku pořádaných FIG.

Skladba by měla mít charakter sportovního aerobiku. Nemusí obsahovat žádné téma ani námět. Použití pomůcek a rekvizit je zakázáno. Není dovoleno ani odkládání svršků v úvodu či během skladby. Kostým musí dostatečně zakrývat tělo.

Sestavy musí obsahovat tyto povinné prvky:
- 4x jumping jack (s pohybem paží a navázané bezprostředně za sebou)
- 4x high leg kick (navázané bezprostředně za sebou)
- 4x push up (navázané bezprostředně za sebou)
- 3x skok (minimálně jeden odrazem jednonož a jeden odrazem obounož)
- otočka, obrat
- alespoň jeden prvek flexibility

Upozornění: Aby byl povinný prvek uznán, musí být proveden všemi členy současně (případně může být proveden i kánonicky)

Co se bude hodnotit?
- technika provedení aerobních vazeb
- technika cvičení a držení těla
- technicky správné provedení povinných prvků
- flexibilita nohou
- obtížnost sestavy
- soulad pohybu s hudbou
- intenzita cvičení
- choreografie a využití prostoru
- synchronizace
- výraz a kontakt s diváky
- celkový estetický dojem

Doplňující informace

nelze podávat protesty, rozhodnutí poroty je konečné

za správné zařazení sestavy do kategorií zodpovídá trenér

za zdravotní stav svých svěřenců v době konání soutěže zodpovídá trenér

pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu věku závodníků na základě jejich ZP

Ochrana osobních údajů

Foto / video
Přihlášením do soutěže vyjadřujete souhlas s pořízením a následným zveřejněním audio-vizuálního záznamu soutěžních vystoupení. Fotografie a videa z předchozích ročníků naleznete v galerii

přihlášením do soutěže vyjadřujete souhlas se zásadami zpracování osobních údajů PDF